Blog

ความคิดริเริ่มโครงการ ESG: แพลตฟอร์มการรวมระบบและการเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติที่ช่วยให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ได้

ESG Inisiative

โครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้ม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ กระบวนการ ESG ได้รับความสนใจอย่างมากจากโลกธุรกิจ เนื่องจากบริษัทที่มุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างผลกำไรกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้รับความสนใจจากผู้คนมากกว่า

การบรรลุเป้าหมายของ ESG นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย ในบทความนี้เราจะทำความเข้าใจกับบทบาทสำคัญของแพลตฟอร์มการรวมระบบภายในองค์กรและระบบอัตโนมัติในการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มในกระบวนการ ESG ของบริษัท โดยที่เน้นไปที่การทำงานของ Workato ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยเป็นผู้ริเริ่มในความพยายามเหล่านี้

ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ กระบวนการ ESG

โครงการ ESG นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนธุรกิจให้เป็น “สีเขียว” หรือรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานของความอยู่รอดทางธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย ทั้งนักลงทุน ผู้บริโภค และหน่วยงานกำกับดูแลเรียกร้องความโปร่งใสและการดำเนินการในประเด็น ESG มากขึ้น สำหรับบริษัทต่างๆ การเปิดรับ ESG นั้นเป็นมากกว่าทางเลือก แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ

การบูรณาการระบบภายในองค์กรและระบบอัตโนมัติ: ตัวเร่งสู่ความสำเร็จ ESG

แพลตฟอร์มการบูรณาการระบบและระบบอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรต่างๆ ปรับปรุงและสนับสนุนความพยายามกระบวนการ ESG ของทางองค์กรเอง การอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน การรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และการรายงานทั่วทั้งองค์กรได้อย่างราบรื่น

ต่อไปนี้คือวิธีที่แพลตฟอร์มการรวมระบบและระบบที่ทำงานโดยอัตโนมัติช่วยริเริ่มกระบวนการ ESG ขององค์กร:

การรวบรวมข้อมูลภายในองค์กร

แพลตฟอร์มการรวมระบบ เช่น Workato สามารถรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงระบบทางการเงิน บันทึกการทำงานของซัพพลายเชน และรายงานความยั่งยืน การรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมนี้เป้นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการ ESG และการระบุจุดที่ต้องปรับปรุงภายในองค์กร

การตรวจสอบข้อมูลต่างๆแบบเรียลไทม์

ระบบการทำงานที่เป็นอัตโนมัติช่วยให้องค์กรสามารถติดตามการวัดผลของกระบวนการ ESG ได้แบบเรียลไทม์ ด้วย Workato บริษัทต่างๆ สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับตัวบ่งชี้เฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่หรือการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายอย่างทันท่วงที

ประสิทธิภาพและความแม่นยำในเรื่องข้อมูล

ด้วยการทำให้การรวมระบบต่างๆภายในธุรกิจเป็นหนึ่งเดียวและการรายงานข้อมูลที่เป็นอัตโนมัติ แพลตฟอร์มการรวมระบบจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดข้อผิดพลาดที่มาจากการทำงานด้วยตนเอง และรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผย กระบวนการของ ESG นั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความน่าเชื่อถือกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของทางบริษัท

การทำงานร่วมกันภายในองค์กร

การริเริ่มกระบวนการ ESG มักจำเป็นจะต้องใช้การร่วมมือจากหลายๆแผนกภายในองค์กร โดยที่แพลตฟอร์มการรวมระบบ เช่น ระบบของ Workato นั้นช่วยให้อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อให้แน่ในว่าทุกคนจะสามารถทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระบวนการ ESG ภายในองค์กรได้

ความสามารถในการขยายขนาดองค์กร

เนื่องจากกระบวนการ ESG เติบโตภายใต้กระบวนการที่มีขอบเขตและมีความซับซ้อน แพลตฟอร์มการรวมระบบและการทำให้ระบบการทำงานกลายเป็นอัตโนมัตินั้นสามารถรองรับการปรับขนาดขององค์กรและรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นได้ โดยที่มองความยืดหยุ่นในการขยายความพยายามในการทำงานได้มากขึ้น

Workato ช่วยขับเคลื่อน กระบวนการ ESG อย่างไร

Workato นั้นเป็นผู้นำในตลาดแพลตฟอร์มการรวมระบบในฐานะระบบการให้บริการ iPaaS ที่มีความเหมาะสมอย่างมากในการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มกระบวนการ ESG ของบริษัท

ที่นี่ เราลองมาดูคุณสมบัติหลักที่ทำให้ Workato เหนือกว่าคู่แข่ง:

ระบบการเชื่อมต่อ กระบวนการ ESG ที่ถูกสร้างไว้แล้วล่วงหน้า

Workato นำเสนอตัวเชื่อมต่อระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและให้เข้ากับแหล่งข้อมูลของ ESG ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นและทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการรายงานความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการรวบรวมและรายงานข้อมูล ESG ง่ายขึ้น

การจัดการระบบเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ

Workato ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการและเปลี่ยนระบบให้เป็นอัตโนมัตและใช้สำหรับการรวบรวมและการรายงานข้อมูลของกระบวนการ ESG สอดคล้องกับเป้าหมายและกระบวนการเฉพาะของทางบริษัท

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของ Workato นั้นช่วยให้องค์กรสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ ESG ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางการขีบเคลื่อนธุรกิจโดยการอาศัยข้อมูลเหล่านี้ ทำให้มีพื้นที่สำหรับการแก้ไขและการปรับปรุงได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังเปิดโอกาศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการริเริ่มกระบวนการ ESG อีกด้วย

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย

Workato นำเสนอคุณสมบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาความปลอดภัยที่มีความมั่นคงสูง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล ESG จะได้รับการจัดการด้วยความเอาใจใส่และการรักษาความลับของข้อมูลขั้นสูงสุด

ความสามารถในการขยายขนาด

เมื่อความคิดริเริ่ม ESG ขยายตัว Workato ก็สามารถปรับขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลและการรายงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ Workato เป็นพาร์ทเนอร์ในระยะยาวให้ตรงกับความพยายามด้านความยั่งยืน

บทสรุป

เนื่องจากกระบวนการ ESG นั้นได้กลายเป็นศูนย์กลางของการทำงานในโลกธุรกิจ ทำให้ให้แพลตฟอร์มการรวมระบบและการทำงานบนระบบที่เป็นอัตโนมัติเช่น Workato กลายเป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถขาดได้ และช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล การให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ปรับปรุงการดำเนินงาน และสนับสนุนการทำงานร่วมกันข้ามแผนก ซึ่งมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย ESG ของทางองค์กร

ด้วยการนำแพลตฟอร์มอย่าง Workato มาใช้ภายในองค์กร ทำให้บริษัทต่างๆ ไม่เพียงสามารถตอบสนองความต้องการด้านความโปร่งใสของกระบวนการ ESG ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังวางตำแหน่งองค์กรไว้ในฐานะผู้นำในแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.