เกี่ยวกับเรา

ผู้ให้บริการการเงินแบบคลาวด์ ที่ได้รับรางวัลในภูมิภาคเอเชีย ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปีในการดำเนินโครงการ Cloud ERP และโซลูชันคลาวด์อื่นๆ ที่ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของธุรกิจกลายเป็นแบบอัตโนมัติ

Who We Are

PointStar Consulting

Happily Serving Customers for 14+ Years

PointStar Consulting is a leading one-stop financial digital transformation consultancy with over 14 years of experience in helping businesses seamlessly integrate different solutions and automating workflows across their organisations.

Having begun operations in 2008, PointStar Consulting is one of the first partners of Oracle NetSuite with one of the largest team of cloud ERP consultants in the Asian region. Our team has successfully implemented various cloud ERP projects covering various industry verticals.

At PointStar Consulting, we have helped businesses undertake digital transformation, providing end-to-end cloud solution to:

  • Streamline your financial operations with a cloud ERP
  • Accelerate your financial close through automation of bank reconciliation
  • Integrate your stack and automate your workflows
  • Consolidate finances across your subsidiaries

Headquartered in Singapore, PointStar Consulting has since grown rapidly with regional clients in Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, China, Taiwan, Japan and South Korea.

Our Mission

Since our inception, we have been guided by our core values
that shaped our culture and the way we work:

To practise continuous improvement in every area of our business

To place customer satisfaction as our number one priority

To maintain the highest standards of professionalism

To create and add value to our customers’ business

To equip our people with deep product knowledge

Talk to Our Cloud Consultants

Businesses in a wide range of industries can have a better understanding of the cost and make an informed decision.