Meet Our Team

พบกับทีมผู้นำ

ในเรื่อง Cloud Transformation ของเรา

ทีมผู้บุกเบิกการทำงานในเรื่องระบบคลาวด์ ผู้นำทีมของเรามีประสบการณ์มามากกว่าทศวรรษในการชี้แนะและดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์ให้กับลูกค้าของเรา

Michelle Alphonso

CEO

Jason Dibbin

หัวหน้าฝ่ายโซลูชั่นและหุ้นส่วนผู้จัดการ

Syed Mansoor

หัวหน้าระดับภูมิภาคของการให้คำปรึกษาและส่งมอบบริการ ERP

William Chaylis

หัวหน้าฝ่ายขาย ERP ประจำภูมิภาค

Cecil Lum

หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค

Zezanthia

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจัดการด้านบุลคลากร

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.