Blog

ESG: บทบาทของ Oracle NetSuite ในการจัดการทาง การเงินที่มีความโปร่งใส

Transparent Financial Management

การจัดการกับเรื่องทาง การเงินที่มีความโปร่งใส นั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างมากภายใต้กรอบการทำงานในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หรือว่า ESG ความโปร่งใสทางด้านการเงินนั้นไม่ได้เป็นเพียวแค่การรายงานอีกต่อไป แต่ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจอีกด้วย และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ

นี่คือจุดที่ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) บนคลาวด์ หรือ Cloud ERP เช่น Oracle NetSuite เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ NetSuite นั้นช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุความโปร่งใสและชัดเจนทางด้านการเงินให้กับธุรกิจ ปูทางไปสู่การบูรณาการกระบวนการ ESG ที่แข็งแกร่งและมีความโปร่งใส

เหตุใดการจัดการทาง การเงินที่มีความโปร่งใส จึงมีความสำคัญสำหรับ ESG

ความโปร่งในทางด้านการเงินนั้นเป็นรากฐานของผลการดำเนิงานด้านระบบ ESG ที่มีความแข็งแกร่ง ทำให้ทั้ง นักลงทุน ผู้บริโภค และหน่วยงานกำกับดูแล สามารถมองเห็นแนวทางปฏิบัติทางการเงินของบริษัทให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ความโปร่งใสทางการเงินมีส่วนช่วยต่อกลยุทธ์ ESG ที่แข็งแกร่งได้อย่างไร:

ความรับผิดชอบ

การจัดการทางด้านการเงินที่มีความโปร่งใสช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจนั้นสามารถประเมินโครงการในเรื่องการริเริ่มความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานทางการเงิน สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมธุรกิจในเรื่องความรับผิดชอบและช่วยรับประกันว่าข้อผูกมัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ESG จะเป็นไปได้ตามที่ตกลงกันไว้ และไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูด แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นในการตัดสินใจทางการเงินขององค์กร

การบริหารความเสี่ยง

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงทางการเงินที่มีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถรบกวนกระบวนการของซัพพลายเชน และหลักการปฏิบัติด้านแรงงานที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การเสียค่าปรับและชื่อเสียง การรายงานเรื่อง การเงินที่มีความโปร่งใส นั้นสามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถระบุ วัดผล และจัดการกับเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ESG เหล่านี้ด้วยกลยุทธ์แบบเชิงรุกได้อย่างทันที

การตัดสินใจด้านธุรกิจที่ดีขึ้น

ข้อมูลทางด้าน การเงินที่มีความโปร่งใส นั้นช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านที่ได้จากระบบ และยังสอดคล้องกับเป้าหมายของ ESG ขององค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กรสามารถติดตามความคุ้มทถนให้กับโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนหรือวัดผลกระทบทางการเงินของโครงการที่ทำเพื่อสังคม

Oracle NetSuite ช่วยให้เกิดความชัดเจนทางการเงินได้อย่างไร?

Oracle NetSuite นั้นได้นำเสนอชุดเครื่องมือการจัดการทางด้านการเงินที่มีความครอบคลุมและส่งเสริมในเรื่องความโปร่งใสและช่วยให้อำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการ ESG ที่มีความมั่นคง:

การมองเห็นกระบวนการทั้งหมดแบบเรียลไทม์

NetSuite เป็นแพลตฟอร์มที่มอบการมองเห็นระบบแบบที่ครบวงจรเพื่อใช้ในการจัดการกับข้อมูลทางการเงินทั้งหมดแบบเรียลไทม์ กระบวนการเหล่านี้ช่วยกำจัดไซโลข้อมูลและรับประกันว่าผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของธุรกิจที่ได้รับการอัพเดท ช่วยส่งเสริมความไว้วางใจและสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจด้านธุรกิจรอบด้าน

การรายงานผลที่ได้รับการปรับปรุง

NetSuite นำเสนอความสามารถในการรายงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ ESG ได้ สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ ติดตามและสื่อสารประสิทธิภาพ ESG ของตนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรวมบัญชีที่มีความคล่องตัว

สำหรับธุรกิจที่มีหลากหลายแผนกภายในองค์กร NetSuite นั้นจะช่วยให้การรวมบัญชีทางการเงินนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจเกี่ยวกับมุมมองทางธุรกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมและประสิทธิภาพ ESG ทั่วทั้งองค์กร

การควบคุมที่ได้รับการปรับปรุง

การควบคุมระบบภายในองค์กรที่มีความแข็งแกร่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความถูดต้องและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน NetSuite นำเสนอคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมและแนวทางการตรวจสอบ ส่งเสริมความสมบูรณ์ของข้อมูล และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของ ESG

นอกเหนือจากความโปร่งใสทางการเงิน: NetSuite และ ESG

Oracle NetSuite ได้ก้าวไปไกลกว่าเรื่องความโปร่งใสทางการเงินเพื่อสนับสนุนแง่มุมต่างๆ ของ ESG:

การจัดการกับระบบซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

NetSuite ช่วยให้บริษัทต่างๆ ติดตามและจัดการกับระบบซัพพลายเชน ช่วยระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นภายในเครือของซัพพลายเออร์ และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาอย่างยั่งยืน

การวัดผลกระทบด้านธุรกิจ

NetSuite ช่วยให้บริษัทต่างๆ ติดตามผลกระทบทางการเงินจากโครงการริเริ่ม ESG ของตน ทำให้พวกเขาสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากความพยายามด้าน ESG

การตัดสินใจด้านธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

NetSuite ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ESG และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

โดยสรุป

การบรรลุความชัดเจนทางการเงินนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในทางเลือกในการทำธุรกิจอีกต่อไปเมื่อคิดถึงภาพรวมธุรกิจที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาไปด้าน ESG ในปัจจุบัน Oracle NetSuite ช่วยให้ธุรกิจบรรลุความชัดเจนนี้โดยมอบแพลตฟอร์มการจัดการทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งส่งเสริมความโปร่งใส สนับสนุนการบูรณาการ ESG ที่แข็งแกร่ง และเสริมศักยภาพในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.