Blog

ปรับแต่งและเตรียมพร้อมระบบ Supply Chain Sustainability เพื่อยกระดับกระบวนการ ESG ของธุรกิจคุณ

Supply Chain Sustainability

กระบวนการดูแลความรับผิดชอบในเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ได้กลายเป็นกรอบการทำงานส่วนหนึ่งที่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า พนักงาน นักลงทุน และรัฐบาล ที่มีความหวังและความต้องการให้บริษัทต่างๆ มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในการกระทำที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในแต่ละปี แม้ว่ากระบวนการ ESG จะมุ่งเน้นไปที่แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรซึ่งครอบคลุมแผนกต่างๆ ในบทความนี้ เราจะตรวจสอบว่าแนวปฏิบัติด้าน Supply Chian Sustainability (SCS) ได้กลายเป็นจุดสนใจใหม่ขององค์กรเพื่อให้บรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างไร

กระบวนการของระบบซัพพลายเชนนั้นเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงในด้านการใช้ทรัพยากรและการเงินของบริษัทเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน การที่ระบบซัพพลายเชนนั้นก่อให้เกิดของเสียจำนวนมากจากการทำงานซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถเลี้ยงได้ ด้วยเหตุนี้ การบรรลุความยั่งยืนในระบบซัพพลายเชนจึงได้กลายเป็นเป้าหมายในหารเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหลายๆองค์กร ที่บางครั้งอาจจะนำพาไปสู่กระบวนการ ESG ที่ช่วยพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสังคม ในขณะนี้ องค์กรต่างๆ จึงกำลังประเมินผลกระทบที่กระบวนการขององค์กรมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของพวกเขาจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวงจรารทำงานขององค์กร

ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลัการ ปฏิบัติของ SCS และวิธีที่กระบวนการ SCS กลายมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ระบบซัพพลายเชนของหลายๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

อะไรคือกระบวนการ Supply Chain Sustainability?

Supply Chain Sustainability นั้นเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทที่ช่วยในการทำความเข้าใจและช่วยให้ระบบซัพพลายเชนของบริษัทลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งหมดได้ ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ระบบการจัดหาวัตถุดิบและการผลิต ไปจนถึงการจัดเก็บสินค้า การจัดส่งสินค้า และการขนส่ง

วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการ SCS นั้นคือการช่วยลดผลกระทบที่การผลิตในทุกๆด้านขององค์กรมีทางนิเวศ ในขณะเดียวกันนั้น ยังช่วยส่งเสริมผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและชุมชนในระแวกใกล้เคียง

เหตุใดกระบวนการ Supply Chain Sustainability จึงสำคัญ?

บริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบของพวกเขาเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและของเสียที่มาจากระบบการทำงานขององค์กร และยังปรับปรุงสภาพการทำงานของแรงงาน การติดตามตัวชี้วัดความมั่นคงผ่านระบบ Supply Chain Management (SCM) นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการติดตามระบบต่างๆ เช่นการจัดการลำดับความสำคัญของพลังงานหมุนเวียน ระบบการรีไซเคิล และการส่งเสริมในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่ซัพพลายเออร์ บริษัทต่างๆ นั้นสามารถใช้ระบบการดูแลธุรกิจอัจฉริยะและกฏท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการขนส่งที่ไม่จำเป็น

การให้ความสำคัญกับกระบวนการ Supply Chain Sustainability นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับหลายๆองค์กร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากกระบวนการของซัพพลายเชน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการผลิตและการขนส่งที่ใช้พลังงานอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเชนนั้นอาจส่งผลเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมโดยรวม เมื่อเทียบกับกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจอื่นๆ

ประโยชน์ของกระบวนการ Supply Chain Sustainability

SCS ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนรวมทางธุรกิจ สังคม และโลกอีกด้วย นี้เป็นประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของระบบซัพพลายเชน:

การดำเนินการของระบบซัพพลายเชน

เมื่อองค์กรต่างๆ ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและได้รับการร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบซัพพลายเชนแล้ว พวกเขาจะสามารถระบุกระบวนการที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างทีประสิทธิภาพ

การสร้างแบรนด์และชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนั้น จะถูกมองว่ามีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญสิ่งรอบตัวมากกว่าองค์กรอื่นๆและทำให้เป็นที่น่าดึงดูดสำหรับผู้บริโภค ด้วยการส่งเสริมจากการโพสบนโซเชียลมีเดียและการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล จะได้รับชื่อเสียงที่ดีขึ้นในหมู่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

ความเป็นไปได้ในการได้รับความสนใจจากพาร์ทเนอร์ใหม่และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน

ความทุ่มเทในความพยายามเกี่ยวกับกระบวนการ SCS อาจเพิ่มความเป็นไปได้ของความต้องการร่วมมือทางธุรกิจและโอกาศใหม่ๆจากนักลงทุน เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าและยั่งยืนมากกว่าองค์กรอื่นๆในตลาดเดียวกัน

ภาพลักษณ์องค์กรที่มีความเป็นมนุษยธรรม

SCS สามารถช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรและช่วยดึงดูดความสนใจของผู้สมัครงานได้มากขึ้น ผู้สมัครจำนวนมากในปัจจุบันให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรของบริษัท และการให้ความสำคัญกับ SCS นั้นมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาในการตัดสินใจสมัครงานของผู้สมัคร

กฏข้อบังคับและการปฏิบัติตาม

ด้วยข้อตกลง Paris Agreement และ United Nations’ 2030 deadline for achieving Sustainable Development Goals (SDG) รัฐบาลทั่วโลกจึงกำหนดให้มีความยั่งยืนของกระบวนการซัพพลายเชนมากขึ้น กฎระเบียบของรัฐบาลครอบคลุมหลายด้าน รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับของเภสัชภัณฑ์ การกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการหลีกเลี่ยงแร่ธาตุที่เป็นสิ่งต้องห้าม

ระบบ Cloud ERP ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายด้าน Supply Chain Sustainability ได้อย่างไร

ระบบ Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) สามารถมีส่วนสำคัญในการสร้างระบบซัพพลายเชนที่มีความยั่งยืนได้หลายวิธีดังนี้:

การมองเห็นและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

การมองเห็นทั่วถึงทั้งกระบวนการของซัพพลายเชนที่เป็นไปตามเวลาจริง ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนร่วมทางธุรกิจได้รับความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการติดตาม การวิเคราะห์ และการตัดสินใจที่ทำได้อย่างรวดเร็ว

ความโปร่งใสของระบบซัพพลายเชน

ระบบ Cloud ERP นั้นนำเสนอบันทึกทุกธุรกรรมและการมองเห็นความเคลื่อนไหวบนบัญชีแยกประเภทที่ปลอดภัยและช่วยให้กระจายการควบคุมอำนาจของแต่ละระบบ ธุรกิจสามารถติดตามแหล่งที่มาและการเดินทางของสินค้า เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าจะสามารถยึดมั่นต่อมาตรฐานและกฏข้อบังคับต่างๆได้

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการประหยัดต้นทุน

ลักษณะการรวมข้อมูลต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานไว้บนระบบคลาวด์นั้นมักส่งผลให้มีการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงานลดลง ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนในระบบโดยรวม

การอัปเดตระบบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจที่ใช้ระบบ Cloud ERP ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

กระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ

Cloud ERP นั้นเป็นระบบที่ส่งเสริมกระบวนการ Supply Chain Sustainability โดยการที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานทั้งหมดผ่านระบบดิจิทัลและกระบวนการอัตโนมัติ ช่วยลดธุรกรรมที่ใช้กระดาษ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนอนงานพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพิมพ์ให้น้อยที่สุด

ข้อคิดสุดท้าย

ระบบ Cloud ERP เช่น Oracle NetSuite ช่วยให้ธุรกิจนั้นก้าวหน้าไปสู่ความยั่งยืนโดยมอบการมองเห็นที่ทั่วถึงทั้งกระบวนการทำงาน ความโปร่งใส ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการเปลี่ยนไปใช้กระบวนการไร้กระดาษ การรวมระบบทั้งหมดให้เป็นศูนย์รวมและเข้ากับระบบซัพพลายเชนกลายเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ท่ามกลางความซับซ้อนของความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม


Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.