Blog

อุตสาหกรรม Fintech: กระบวนการ Cloud Computing ช่วยเรื่องการกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจได้อย่างไร

Fintech industry

อุตสาหกรรม Fintech นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก ในปี 2021 ตลาด Fintech ทั่วโลกนั้นมีมูลค่าสูงถึง 127.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030

ปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในการยอมรับของการเพิ่มขึ้นของระบบการทำธุรกรรมบนมือถือและการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการรวมทางการเงิน และความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลและระบบ Blockchain

โซลูชั่นบนคลาวด์มีข้อได้เปรียบเหนือโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในองค์กรแบบดั้งเดิมหลายประการ ได้แก่:

ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นขององค์กร

โซลูชั่น Cloud นั้นสามารถช่วยขยายหรือลดขนาดขององค์กรได้อย่างง่ายดายตามที่ต้องการ ทำให้เหมาะสมกับธุรกิจ Fintech ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ลดค่าใช้จ่าย

โซลูชั่นที่สร้างขึ้นบนระบบ Cloud นั้นสามารถช่วยให้ธุรกิจ Fintech ลดต้นทุนด้านระบบ IT ต่างๆและชำระค่าทรัพยากรแบบจ่ายตามการใช้งานจริงขององค์กร

การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ผู้ให้บริการระบบ Cloud นั้นนำเสนอคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ธุรกิจ Fintech เพื่อปกป้องข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทและให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ธุรกิจฟินเทคใช้การประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันที่หลากหลาย รวมถึง:

ธุรกรรมบนมือถือและการชำระเงินดิจิทัล

โซลูชั่นบนระบบ Cloud ที่ช่วยให้ธุรกิจ Fintech นั้นสามารถพัฒนาและปรับใช้บนโซลูชั่นธนาคารทำธุรกรรมบนมือถือและชำระเงินบนระบบดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่

การให้กู้ยืมและการจัดจำหน่าย

โซลูชั่นการทำงานบนระบบ Cloud ช่วยให้ธุรกิจ Fintech ดำเนินการกระบวนการให้กู้ยืมและรับประกันโดยอัตโนมัติและกระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงทุนและการบริหารรายได้ทั้งหมด

โซลูชั่น Cloud ช่วยให้ธุรกิจ Fintech สามารถพัฒนาและนำเสนอโซลูชั่นทางการลงทุนและการจัดการเรื่องรายได้ส่วนบุคคลได้ดียิ่งขึ้น

การรวมทางธุรกรรม

โซลูชั่นที่ทำงานบนระบบ Cloud ช่วยให้ธุรกิจ Fintech นั้นสามารถเข้าถึงประชากรที่ไม่ได้รับโอกาส และช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ระบบ Cloud ERP สำหรับธุรกิจ Fintech ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP ที่ดำเนินการบนระบบ Cloud สามารถช่วยให้ธุรกิจ Fintech ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วดำเนินการอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเช่น ระบบบัญชี การเงิน และทรัพยากรมนุษย์

ระบบ Cloud ERP นั้นยังสามารถช่วยให้ธุรกิจ Fintech สามารถปรับปรุงการมองเห็นและการควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ และทำการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับอย่างมากขึ้น

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของระบบ Cloud ERP สำหรับธุรกิจ Fintech ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว:

การจัดการทางการเงิน

โซลูชั่นระบบ Cloud ERP สามารถช่วยให้ธุรกิจ Fintech จัดการกับเรื่องระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการบัญชี การจัดทำงบประมาณ และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

ระบบ CRM 

โซลูชั่นที่ทำงานบนคลาวด์เช่น ระบบ ERP สามารถช่วยให้ธุรกิจ Fintech จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบการตลาดอัตโนมัติ และระบบการขายอัตโนมัติ

การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล

ธุรกิจฟินเทคยังได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของตนเมื่อใช้ระบบ Cloud ERP ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โซลูชั่น Cloud ERP สามารถช่วยให้ธุรกิจ Fintech สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบได้

การป้องกันการฉ้อโกง

ธุรกิจ Fintech สามารถใช้ประโยชน์จาก Cloud ERP เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงที่อาจะเกิดขึ้นได้

ความปลอดภัย

เช่นเดียวกับโซลูชั่นใดๆ ที่ติดตั้งไว้บนระบบ ERP Cloud ที่นำเสนอการรักษาความปลอดภัยระดับสูงเพื่อปกป้องข้อมูลของธุรกิจฟินเทคจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

บทสรุป

การประมวลผลที่ทำขึ้นบนระบบ ​Cloud นั้นมีบทบาทสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม Fintech โดยที่โซลูชั่นเหล่านี้มีข้อได้เปรียบบเหนือโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในองค์กรแบบดั้งเดิมหลายประการ รวมถึงความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกตั้งไว้

ธุรกิจ Fintech ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจะได้รับประโยชน์จากระบบ Cloud ERP เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจหลักเป็นไปโดยอัตโนมัติและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงการมองเห็นและการควบคุมการดำเนินงานต่างๆภายในบริษัท และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลมากขึ้น

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.