Blog

เสริมพลัง การทำงานร่วมกัน ข้ามสายงานกับ Workato

Collaboration

ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในการทำธุรกิจยุคใหม่ ความสำคัญของ การทำงานร่วมกันร ะหว่างทีมและแผนกอื่นๆที่มีการทำงานไม่เหมือนกัน ได้ปรับปรุงและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จขององค์กร การดำเนินที่มีการแยกส่วนกันและการสื่อสารที่มีการกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์กรมักจะเป็นอุปสรรคต่อการประสิทธิภาพขององค์กรอย่างมาก

Workato ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้นำในด้านระบบการรวมระบบต่างๆและเปลี่ยนระบบการทำงานให้เป็นอัตโนมัตินั้นได้ตระหนักถึงความท้าทายนี้ และกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและตัวเร่งในการเพิ่มความสามัคคีในแต่ละแผนกเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

บทความนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในวิธีที่ Workato สามารถช่วยพลิกโฉมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกเพื่อทำลายไซโลทั้งหมด และสร้างสภาพแวดล้อมที่ระบบทั้งหมดภายในองค์กรที่สามารถช่วยทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

เปลี่ยนการทำงานที่เป็นระบบไซโลสู่การทำงานแบบรวมระบบที่ดียิ่งขึ้น

การบรรลุในการทำงานร่วมมือกันระหว่างแผนกที่มักจะหยุดชะงักด้วยการแจกจ่ายข้อมูลที่ไม่มีความพร้อมเพียงและกระบวนการทำงานที่เป็นไซโลที่เกิดจากการที่แต่ละแผนกนั้นใช้ระบบในการทำงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ Workato ได้เข้าใจถึงปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขด้วยแพลตฟอร์มการรวมระบบที่มีความแข็งแกร่งสูง โดยที่แพลตฟอร์มนี้ทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นต่างๆเข้าด้วยกันและรวมทุกอย่างไว้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคลังการเชื่อมต่อข้อมูลที่ถูกสร้างไว้แล้วทำให้ Workato สามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลตามเวลาจริงได้อย่างราบรื่น

เวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

Workato ทำหน้าที่มากกว่าการเป็นระบบที่ผสานรวมแพลตฟอร์มต่างๆในขั้นพื้นฐาน แต่ยังช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรซึ่งครอบคลุมการทำงานภายในหลายแผนก ช่วยเพิ่มความมั่นใจถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลให้กับลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภายในการทำงานโดยรวม

การรวมระบบการทำงานแบบ Low-code / No-code (LCNC)

ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Low-code / No-code ของ Workato นั้นช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันบนระบบการทำงานพื้นฐานทางเทคนิคที่มีความหลากหลาย ผู้ใช้ทางธุรกิจที่ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านเทคนิคสามารถใช้ระบบได้อย่างง่ายดายผ่านระบบที่เป็นอัตโรมัติ ช่วยลดอุปสรรคที่ขัดขวสงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้น

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

การทำงานร่วมกันในแต่ละแผนกที่เป็นไปตามเวลาจริงผ่านแพลตฟอร์มนั้นช่วยเร่งไทม์ไลน์ในการทำงานและกระบวนการของโครงการได้ดียิ่งขึ้น ทำให้แต่ละกระบวนการในแต่ละโครงการนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติและสามารถทำงานพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของแต่ละคนได้มากขึ้น 

การรวมระบบที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

การรวมระบบการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆได้ตามความต้องการของ Workato นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทีมงานสามารถทำงานระหว่างแผนกนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความคล่องตัวในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ผลกระทบทางวัฒนธรรมจากการทำงานร่วมกัน

Workato นั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันระหว่างทีม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อวัฒนธรรมขององค์กร การทำลายระบบการทำงานแบบไซโลนั้นช่วยสร้างวัฒนธรรมที่มีความรับผิดชอบสูงและนวัตกรรมในการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความสามัคคีและเป้าหมายร่วนกันทั่วทั้งองค์กร

โดยสรุป

ในยุคที่การทำงานร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก Workato ช่วยในการพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจที่มีการรวมระบบการทำงานทั้งหมดให้สามารถทำผ่านแพลตฟอร์มเดียวอย่างราบรื่น ช่วยให้ทุกแผนกในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านระบบ Low-code/No-code และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างทีม ในฐานะพาร์ทเนอร์หลักในการขับเคลื่อนความสามัคคีและประสิทธิภาพข้ามสายงานของ Workato ได้ปรับโฉมวิธีการทำงานขององค์กรและทำลายอุปสรรคของแผนก

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.