Blog

การใช้ประโยชน์จากระบบ Cloud ERP เพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการ ESG ภายในองค์กรของคุณ

ESG

โครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมภิบาล หรือที่รู้จักกันในตัวย่อ ESG กลายเป็นสิ่งที่หลายองค์กรต้องให้ความสำคัญเมื่อคำนึงการประสบความสำเร็จในธุรกิจและการให้ความใส่ใจกับสังคมรอบข้างและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการ ESG นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้ยังถูกมองว่าเป็นข้อได้เปรียบขององค์กรกับการแข่งขันกับคู่แข่ง ลดความเสี่ยงต่างๆ และให้ความมั่นใจในความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวมากขึ้น

โซลูชั่นคลาวด์ เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร หรือที่รู้จักกันว่า ERP สามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถดำเนินการบนขอบเขตที่มีความซับซ้อนของกระบวนการ ESG ได้ โดยมอบระบบที่จะช่วยให้ดำเนินการธุรกิจได้อย่างราบรื่นและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจกับ ESG

ESG เป็นกรอบการทำงานที่ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในสามประเด็นสำคัญ:

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

ข้อมูลเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยประเมิณผลกระทบที่ทางองค์กรมีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ทรัพยากร และความพยายามในการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ทางสังคม (Social)

ทางด้านสังคมนั้นจะพิจารณาว่าบริษัทจะสามารถดูแลและจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนที่บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างไรและมีผลกระทบทางด้านสังคมอย่างไร ซึ่งรวมถึงความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกภายในองค์กร รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ

ธรรมาภิบาล (Governance)

การกำกับดูแลความเป็นผู้นำ จริยธรรม และความโปร่งใสของบริษัทนั้น โดยรวมแล้ว จะครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ค่าตอบแทนผู้บริหาร และการยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม

ประโยชน์ของ ESG สำหรับธุรกิจ

การลงทุนในโครงการริเริ่ม ESG นำมาซึ่งประโยชน์หลายประการแก่ธุรกิจ:

ชื่อเสียงที่ได้รับเพิ่มมากขึ้น

บริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติและให้ความสำคัญในด้าน ESG นั้นมักจะถูกมองในแง่บวกจากลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มชื่อเสียงในแง่ดีให้กับแบรนด์ของพวกเขาได้มากยิ่งขึ้น

ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจลง

เมื่อบริษัทของคุณนั้นมุ่งเน้นไปในการให้ความสำคัญกับกระบวนการ ESG ที่มีความพร้อมนั้นทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การลดความเสี่ยงในการเกิดค่าปรับตามกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ ความเสี่ยงในการหยุดชะงักของระบบซัพพลายเชน และความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กรเอง

ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุน

เหล่านักลงทุนที่คำนึงถึงกระบวนการ ESG นั้นมักมองหาโอกาสในการลงทุนกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับด้านนี้อยู่เสมอ การที่องค์กรให้ความสำคัญกับ ESG นั้นอาจดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนได้มากยิ่งขึ้นและช่วยให้ลดต้นทุนของบริษัทได้

ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

การริเริ่มในการให้ความสำคัญของโครงการ ESG นั้นสามารถช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้น โดยการที่บริษัทนั้นสามารถช่วยส่งเสริมนวัตหรรมใหม่ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจได้ และสามารถสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกภายในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

การใช้ประโยชน์จากระบบ Cloud ERP เช่น Oracle NetSuite เพื่อขับเคลื่อนความพยายามในด้านกระบวน ESG

Oracle NetSuite คือระบบ ERP ที่มีความแข็งแกร่งในการทำงานและสามารถรองรับธุรกิจต่างๆ ในการดำเนินกระบวนการ ESG ผ่านช่องทางต่างๆบนระบบ:

ระบบการจัดการข้อมูล

Oracle NetSuite ช่วยรวบรวมระบบการจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัววัดระดับความสำเร็จของกระบวนการ ESG ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านความพยายามในการรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางในด้านการปฏิบัติและกำกับดูแลได้อย่างถูกต้อง

การมองเห็นกระบวนการทั้งหมดของระบบซัพพลายเชน

ระบบของ NetSuite ช่วยนำเสนอการมองเห็นการะดำเนินการของระบบซัพพลายเชนแบบเรียลไทม์ ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถระบุจุดที่จำเป็นต้องแก้ไขในด้านความยั่งยืน เช่น การลดจำนวนของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพด้านจิสติกส์ และการจัดหาอย่างมีจริยธรรม

ประสิทธิภาพในกระบวนการด้านการเงิน

ระบบของ Oracle NetSuite ช่วยให้กระบวนการทางการเงินภายในองค์กรนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการกระบวนกร ESG และช่วยองค์กรสามารถทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ทางระบบมอบให้ซึ่งช่วยให้ลดต้นทุนในการทำธุรกิจเหลือน้อยที่สุด

การปฏิบัติตามและการรายงาน

ความสามารถในการรายงานของ Oracle NetSuite ช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับการรายงาน ESG ขณะเดียวกันก็รับประกันความโปร่งใสและความถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูล

การลดความเสี่ยง

ด้วยการให้ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ Oracle NetSuite ช่วยให้บริษัทต่างๆ ระบุและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG ปกป้องทั้งชื่อเสียงและความมั่นคงทางการเงิน

โดยสรุป

การรวมหลักการของ ESG เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในด้านความสำเร็จในระยะยาว ด้วยระบบของ Oracle NetSuite นั้นทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการความเป็นเลิศในโครงการริเริ่ม ESG

ด้วยการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และส่งเสริมความโปร่งใส Oracle NetSuite ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่ลดลง และเพิ่มโอกาสในการลงทุน

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.