Blog

อนาคตของ ESG: เทคโนโลยีการบัญชีสามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าได้อย่างไร

ESG

อะไรคือ ESG?

ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม หลักฐานของผลกระทบที่กัดกร่อนของธุรกิจบางประเภทต่อสังคม และวิกฤตการณ์ทางการเงินมากเกินไปที่เกิดจากการขาดกฎระเบียบในโลกธุรกิจได้ผลักดันสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ไปสู่ แนวหน้าของโลกธุรกิจ

ESG (Environmental, Social, and Governance) หมายถึงชุดของเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุน และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ๆ ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของบริษัท

เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาว่าบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร และรวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น การปล่อยคาร์บอน การจัดการของเสีย และทรัพยากรที่ลดลง บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว เนื่องจากจะมีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขาดแคลนทรัพยากร

เกณฑ์ทางสังคมพิจารณาว่าบริษัทจัดการความสัมพันธ์กับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนอย่างไร ประเด็นเหล่านี้รวมถึงสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางสังคมมักจะมีชื่อเสียงที่ดีและมีลูกค้าและพนักงานที่ภักดี

เกณฑ์การกำกับดูแลหมายถึงวิธีการจัดการบริษัทและรวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนผู้บริหาร และความโปร่งใส บริษัทที่มีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งมักจะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณน้อยกว่าและมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจในระยะยาวอย่างมีเหตุผล

ทำไมเหตุผลเหล่านี้จึงสำคัญ

นักลงทุนนั้นได้มีการพิจารณาปัจจัยในเรื่อง ESG มากขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในแนวทางการระบุบริษัทว่าบริษัทเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหน

บริษัทที่ดำเนินการตามเกณฑ์ ESG ได้ดีมักจะมีวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่ดีกว่า มีนวัตกรรมที่ดีกว่า และอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทที่ให้ความสำคัญกับประเด็น ESG จะได้รับการเตรียมพร้อมที่ดีกว่าในการรับมือกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและชื่อเสียง

ในทางกลับกัน บริษัทที่เพิกเฉยต่อความเสี่ยงด้าน ESG อาจจบลงด้วยการเผชิญกับต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นหรือการระดมทุนที่ยากลำบาก ซึ่งอาจทำให้โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวของพวกเขาตกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนัก

นอกจากนี้ นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้บริโภค และพนักงานต่างเรียกร้องมากขึ้นว่าบริษัทต่างๆ ไม่ควรให้ความสำคัญกับผลประกอบการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลด้วย

วิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการบัญชีสำหรับการรายงาน ESG

การรายงานเกี่ยวกับ ESG ได้กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขององ์กร ซึ่งจำเป็น ต้องมีกระบวนการรายงานที่ถูกต้องและโปร่งใสในตัวชี้วัดต่างๆ อย่างไรก็ตาม การรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูล ESG อาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งบางครั้ง อาจจะต้องมีการทำงานด้วยตนเองในบางส่วน

เทคโนโลยีการบัญชีหรือระบบอัตโนมัติของกระบวนการ F&A บนคลาวด์ เช่น BlackLine สามารถช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้ ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถติดตาม วัดผล และรายงานประสิทธิภาพ ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบเหล่านี้จะบันทึกข้อมูลทางการเงินและบันทึกบนคลาวด์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาสำหรับนักบัญชี ผู้ควบคุม หรือ CFO ที่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจอยู่ที่อื่นหรือทำงานจากระยะไกล

ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ F&A บนคลาวด์ไปจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน เทคโนโลยีการบัญชีนำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ บรรลุเป้าหมาย ESG

ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคโนโลยีเหล่านี้ บริษัทต่างๆ ไม่เพียงแต่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าในระยะยาว

บทสรุป

ESG (Environmental, Social, and Governance) ได้กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความพยายามด้านความยั่งยืนขององค์กร และถูกมองว่าเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนหลักของความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวมากขึ้นเรื่อยๆ

การติดตาม วัดผล และรายงานประสิทธิภาพ ESG อย่างแม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน จัดการกับความเสี่ยง และเพิ่มชื่อเสียงที่ดีของธุรกิจ นอกจากนี้แล้ว เทคโนโลยีการบัญชีสามารถมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย ESG โดยทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงกระบวนการรายงานของตน ปรับปรุงความถูกต้องและมีความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถสำหรับงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

ในท้ายที่สุด การรวมการพิจารณา ESG เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติการ และการควบคุมพลังของเทคโนโลยีการบัญชีสามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

BlackLine

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.