Blog

การรวมระบบด้วย API: วิธีการสร้างระบบภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

API

การรวมระบบโดยการใช้ API ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคสมัยใหม่ โดยนำเสนอคุณประโยชน์มากมายให้กับองค์กร ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นไปตามเรียลไทม์ไปจนถึงการเปิดใช้งานระบบที่เป็นไปโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงปลายทาง โดยที่การทำงานในโลกดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คำถามที่สำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าองค์กรควรใช้การผสานรวมระบบ API หรือไม่ แต่ควรจะเป็นเรื่องที่ว่าทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

บทความนี้จะสำรวจแนวคิดของการผสานรวมระบบ API และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับการผสานรวมระบบที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการระบบโดยใช้ API

API หรือที่ย่อมากจาก Application Programming Interface Integration เป็นกระบวนการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบ API เมื่อระบบทำการเชื่อมต่อเข้ากันแล้ว ข้อมูลต่างๆจะสามารถส่งต่อภายองค์กรได้อย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและคู่ค้าจะสามารถเข้าถึงจ้อมูลที่ต้องการผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้ได้

เพื่ออธิบายสิ่งนี้ ให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:

ให้ลองจินตนาการว่าคุณต้องการรวมระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือว่า  (CRM) เช่น Salesforce เข้ากับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เช่น NetSuite โดยใช้ API รวมเข้ากับระบบที่ใช้อยู่ ช่วยให้การถ่ายโอนโอกาสในการขายที่ได้ทำการปิดไปแล้วจากระบบ CRM ไปยังระบบ ERP โดยอัตโนมัติ

การสร้างการรวม API อย่างมีประสิทธิภาพ

หากต้องการสร้างระบบภายในองค์กรที่ผสานรวมกันเข้ากับระบบ API ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด ทางองค์กรจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้:

เลือกโซลูชั่นการรวมระบบที่เหมาะสมกับองค์กร

การเลือกโซลูชั่นการรวมระบบที่สามารถสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชั่นตามที่องค์กรต้องการเชื่อมต่อนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ หากเป็นแอปพลิเคชั่นภายในองค์กร สำหรับสถานการณ์แบบระบบการทำงานแบบ Hybrid หรือผ่านระบบ Cloud นั้น องค์กรควรเลือกใช้ระบบโซลูชั่นที่สามรถทำงานผ่านบนระบบการทำงานของ Cloud-based เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดและเติบโตภายในองค์กรได้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรวมระบบ Logic จากภายนอกองค์กร

แทนที่จะใช้การฝังตรรกะในการรวมระบบที่มีความซับซ้อนเพื่อใช้ภายในแอปพลิเคชั่นของคุณ องค์กรควรใช้ Middleware หรือ ภาษาสคริปต์ทั่วไป แนวทางนี้ช่วยให้ค้นหาทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อนำไปใช้และบำรุงรักษาการผสานรวมของคุณได้ง่ายขึ้น และช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียการทำงานเมื่อทางองค์กรตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแอปพลิเคชั่นในการดำเนินงานภายในองค์กร

สร้าง API แบบกำหนดเองเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ

การสร้างจุดสิ้นสุดของระบบ API (API Endpoints) ภายในองค์กรสำหรับการรองรับข้อมูลที่ใช้บ่อยสามารถสรุปการใช้งานระบบ API ของผู้จัดจำหน่ายได้ ซึ่งจะช่วยลดการเกินข้อผิดพลาดหากทางองค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชั่นภายในองค์กร

ตัวอย่างเช่น การทำงานหลายระบบภายในองค์กรนั้นจำเป็นต้องเข้าถึงการบันทึกข้องมูลต่างๆจากระบบ Cloud ERP เช่น Oracle NetSuite นั้นมีสองทางเลือกคือ: 

  1. สร้างระบบ Middleware สำหรับระบบ API เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลของต้นทุน
  2. ให้แต่ละระบบสามารถเข้าถึงระบบของ Oracle NetSuite API  ได้โดยตรง

หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ Oracle NetSuite ในภายหลัง ระบบของ Middleware API นั้นจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับระบบที่ใช้ในการอัปเดตข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลจากระบบ ERP แต่ในตัวเลือกที่สอง การให้การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ Oracle NetSuite API นั้นจะต้องมีการพัฒนาใหม่

การสร้างระบบ API ที่สามารถกำหนดเองได้นั้นจำเป็นต้องทำการแยกข้อมูลออกจากแอปพลิเคชั่นพืนฐาน การแปลข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่นจะช่วยลดการหยุดชะงักหากแอปพลิเคชั่นในอนาคต 

จัดทำเอกสารการรวม API ของคุณอย่างละเอียด

เก็บรักษาเอกสารโดยละเอียดสำหรับการผสานรวม API แต่ละรายการ เอกสารนี้จำเป็นสำหรับเพื่อนร่วมงานในการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาการรวมระบบอย่างมีประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญในการอ้างอิงข้อกำหนด API ของผู้ขายเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เกือบจะเป็นไปตามเวลาจริง

API มีข้อได้เปรียบในการถ่ายโอนข้อมูลแบบเกือบเรียลไทม์ ออกแบบการผสานรวม API ของคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถนี้อย่างเต็มที่ โดยหลักแล้วเมื่อการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่เร็วขึ้นส่งผลให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญมากขึ้น พิจารณาใช้เว็บฮุคที่แอปพลิเคชันจัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้ได้รับการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์

การใช้การรวมระบบ API เข้ากับระบบของ Workato

Workato นั้นเป็นผู้นำในด้านระบบการทำงานอัตโนมัติภายในองค์กร และนอกจากนี้แล้ว ยังนำเสนอแพลตฟอร์มอันทรงพลังเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างการผสานรวม API มีตัวเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเทมเพลตอัตโนมัติ ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

แพลตฟอร์มของ Workato นำเสนอคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้:

Workbot

บอทแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับ Slack, Microsoft Teams และ Workplace จาก Meta ช่วยให้พนักงานเรียกใช้ระบบอัตโนมัติภายในแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจของตน

แพลตฟอร์มระบบ API

ส่งเสริมทีมของคุณในการพัฒนา เผยแพร่ และจัดการกระบวนการทั้งหมดผ่านระบบ API

UX แบบ Low-code/No-code

ช่วยให้ทีมธุรกิจมีบทบาทในการนำไปใช้และจัดการการบูรณาการและระบบอัตโนมัติ

การกำกับดูแลและการควบคุมความปลอดภัยระดับองค์กร

มอบฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, Automation HQ และการจัดการคีย์องค์กร เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อคิดสุดท้าย

ด้วยการรวมระบบ API ที่เป็นสิ่งสำคัญของภูมิทัศน์ทางธุรกิจในปัจจุบัน ช่วยให้องค์กรต่างๆ ปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มผลผลิตได้ ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มบูรณาการสมัยใหม่เช่น Workato คุณจะสามารถสร้างการบูรณาการ API ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรของคุณได้สำเร็จ

ดังนั้น อย่าถามว่าคุณควรใช้การผสานรวม API หรือไม่ ถามว่าคุณสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.