Blog

วิธีเลือกระบบ Cloud ERP ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

Cloud ERP

การเลือกระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนระบบคลาวด์ หรือ ERP ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณนั้นเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งถ้าหากเลือกระบบที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กรและความสำเร็จโดยรวม

ระบบ Cloud ERP ทำหน้าที่เป็นโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมและยังผสานรวมฟังก์ชั่นและกระบวนการทางธุรกิจต่างๆเช่น การเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการสินค้าในคลัง การจัดการระบบ CRM และอื่นๆอีกมากมาย ทางธุรกิจสามารถเตรียมฐานข้อมูลที่เป็นส่วนกลางและแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

ประโยชน์ของการนำระบบ ERP บนคลาวด์ที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจนั้นมีอยู่มากมาย รวมถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างแผนกในองค์กร การมองเห็นข้อมูลที่ดีขึ้น กระบวนการทำงานที่คล่องตัว การบริการลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม กระบวนการเลือกโซลูชั่น ERP บนคลาวด์ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นจากจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เนื่องจากในตลาดนั้นมีตัวเลือกมากมาย ในบทความนี้ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับระบบ ERP เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการคัดเลือกระบบ Cloud ERP โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและแนวทางการเลือกที่มีประโยชน์เพื่อสร้างทางเลือกทางธุรกิจที่มีข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะขององค์กรของคุณ

การเตรียมพร้อมสำหรับการเลือก ERP: การระบุ Pain Points และการประเมินตัวเลือกใหม่ที่มีอยู่ในตลาด

การระบุ Pain Points

ก่อนที่ทางองค์กรจะเริ่มต้นกระบวนการการคัดเลือกระบบ ERP ใหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือองค์กรจำเป็นต้องระบุกับปัญหาและความท้าทายที่องค์กรจะต้องเผชิญ

ปัญหาทั่วไปที่องค์กรมักพบเจอและกลายเป็นจุดบงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนระบบ ERP ได้แก่ กระบวนการที่ใช้แรงงานพนักงานเยอะและอาจจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย การถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเองระหว่างแอปพลิเคชั่น การขาดการมองเห็นในการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลธุรกิจเก่า ที่มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ การจัดการกับความท้าทายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการบรรลุประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและความแม่นยำของข้อมูล

ประเมินตัวเลือก ERP

ขั้นตอนแรกในการเลือก ERP ที่เหมาะสมคือการประเมินความต้องการขององค์กรและความต้องการในอนาคต รายชื่อโมดูลต่างๆที่ให้ผลประโยชน์กับองค์กรได้ทันทีและโมดูลที่อาจจำเป็นต้องใช้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สำหรับการใช้งานใหม่ โซลูชั่น Cloud ERP นั้นจะถูกนำเสนอในทางที่เข้าใจและใช้งานได้ง่ายที่สุด เพื่อให้ความปลอดภัยในการโอนถ่ายข้อมูล ความสามารถในการปรับขนาดตามการเติบโตของธุรกิจ และความคุ้มค่าของการลงทุนทางธุรกิจ

ยืนยันกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของคุณ

การพิจารณากลยุทธ์การใช้งาน Cloud ERP ของคุณอย่างรอบคอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก การนำ Cloud ERP ไปใช้เป็นระดับนั้นสามารถลดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการปรับใช้แบบ “Big Bang” หรือการเปลี่ยนระบบทั้งหมดในคราวเดียว การดำเนินการบนระบบเดิมควบคู่ไปกับระบบใหม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นอาจคุ้มค่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นยิ่งขึ้น การกำหนดกลยุทธ์ของคุณตามสถานการณ์และวัตถุประสงค์เฉพาะขององค์กรของคุณ

9 คำถามสำหรับการสอบถามผู้ให้บริการระบบ ERP

เมื่อคุณกำลังประเมินการบริการของผู้ให้บริการระบบ ERP ในรูปแบบคลาวด์นั้น คุณสามารถพิจารณาตามคำถามที่สำคัญดังต่อไปนี้:

ต้นทุนของระบบ

ผู้ให้บริการจัดการรูปแบบราคาของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและความสามารถในอนาคตที่เราอาจต้องการได้อย่างไร? กระบวนการในการดำเนินงานอัปเกรดระบบ แพลตฟอร์มรุ่นใหม่ และการแก้ไขข้อบกพร่องมีอย่างไร?

กระบวนการนำระบบเข้าใช้งาน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการนำระบบคลาวด์ ERP เข้าใช้งานนั้นเป็นเท่าไร? เราสามารถป้องกันการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ระหว่างการติดตั้งระบบได้หรือไม่ และเราจะจัดการข้อจำกัดของขอบเขตการดำเนินงานอย่างไร?

ความสามารถในการกำหนดค่าภายในระบบต่างๆ

ผู้ให้บริการนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจความต้องการและกระบวนการของธุรกิจหรือไม่? ระบบ ERP สามารถปรับเปลี่ยนได้เพียงพอเพื่อนเข้ากับการปรับแต่ง และการจัดการข้อมูลส่วนตัวนี้มีหน่วยประมวลผลที่ใช้งานอย่างไรโดยทีมการนำเสนอของผู้ให้บริการหรือไม่?

ระบบที่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้

ผู้ให้บริการเข้าใจความต้องการและกระบวนการเฉพาะของเราหรือไม่? ระบบ ERP มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการปรับแต่งหรือไม่ และทีมงานติดตั้งใช้งานของผู้จำหน่ายจะจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไร

ระยะเวลาการติดตั้งระบบ

ระยะเวลาที่คาดไว้ของการนำ Cloud ERP ไปใช้ และจะทำให้การดำเนินงานปัจจุบันของเราหยุดชะงักหรือไม่? กระบวนการนำไปใช้สำหรับลูกค้าที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างไร และบริษัทของเราจำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรใดในระหว่างการดำเนินการ

การจัดการโครงการ

ผู้ให้บริการจะร่วมมือกับเราเพื่อสร้างเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จหรือไม่ เหตุการณ์สำคัญจะปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของเราอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเห็นความคืบหน้าระหว่างการดำเนินการ

การอัพเดทระบบ

ผู้ให้บริการส่งการอัพเดตไปยังระบบ Cloud ERP อย่างไร มีฟีเจอร์ใหม่ให้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการอัพเดตจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งหรือไม่

การโยกย้ายข้อมูล

ผู้ให้บริการจะจัดการกับการย้ายข้อมูลจากระบบธุรกิจเก่าของเราไปยัง Cloud ERP ใหม่อย่างไร ผู้จำหน่ายมีประสบการณ์เกี่ยวกับการย้ายข้อมูลจากระบบที่คล้ายกับของเราหรือไม่?

ระบบเสริมต่างๆ

มีโมดูลต่าง ๆ ที่ผู้ขายจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งเราสามารถเพิ่มตามความต้องการของเราได้หรือไม่? ผู้จำหน่ายมีเครือข่ายพันธมิตรมากมายที่นำเสนอการผสานรวมแบบสำเร็จรูปและคุณสมบัติพิเศษหรือไม่? กระบวนการเพิ่มผู้ใช้ใหม่หรือฟังก์ชันการทำงานในระบบ ERP มีความตรงไปตรงมาเพียงใด

ความสามารถภายในระบบ ERP ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

การพิจารณาความสามารถของระบบ ERP ที่มีความนิยมในลิสต์ต่อไปนี้ สามารถใช้เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณ:

การบัญชี

ทำให้กระบวนการ AP และ AR กลายเป็นอัตโนมัติ อัพเดตบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีแยกประเภทย่อยที่สามารถมองเห็นได้ตามเวลาจริง

การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน

คาดการณ์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ของโครงการในอนาคต

การจัดการสินค้าในคลัง

ติดตามความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งระบบซัพพลายเชนและตรวจสอบระดับสินค้าในคลัง

การจัดการคำสั่งซื้อ

กำหนดเส้นทางคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าตั้งแต่การรับจนถึงการส่งมอบ

บริการอัตโนมัติระดับมืออาชีพ

ติดตามความคืบหน้าของโครงการและจัดการการเรียกเก็บเงินและค่าใช้จ่าย

การผลิต

สร้างตารางการผลิตและประสานงานทรัพยากรเพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิต

CRM

บันทึกการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า จัดการโอกาสในการขาย และแคมเปญการตลาดขั้นพื้นฐาน

บทสรุป

การเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานและบรรลุความสำเร็จของธุรกิจ ด้วยการระบุจุดบกพร่อง การประเมินตัวเลือก ERP จะช่วยยืนยันกลยุทธ์ของคุณ และถามคำถามที่ถูกต้องในการตัดสินใจเลือกระบบ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและทำให้แน่ใจว่าระบบ ERP จะสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะขององค์กรของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วย ERP ที่เหมาะสม องค์กรของคุณสามารถเติบโตในแนวธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.