Blog

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคใหม่เพื่อเติมเต็มและเพิ่มประสิทธิภาพของอาชีพการบัญชี

Accounting

ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ผู้นำทางธุรกิจหลายๆแห่งได้พบว่าองค์กรของตนนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ความตึงเครียดทางด้านเศษฐกิจของโลก การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตและซัพพลายเชนไปจนถึงเหตุการณ์สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้โลกธุรกิจนั้นตกอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้แล้วการเกิดปรากฏการณ์ใหม่ของการที่นักบัญชีหลายๆแห่งตัดสินใจที่จะลาออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเปรียบเหมือนการซ้ำเติมให้กับธุรกิจที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากมายอยู่แล้ว ตามรายงานล่าสุดจาก The Wall Street Journal ได้เปิดเผยแนวโน้มทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลาออกเหล่านี้ ในช่วยสองปีที่ผ่านมา นักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีมากกว่า 300,000 รายในสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจลาออก ส่งผลให้จำนวนของอาชีพนี้ลดลงกว่า 17% แม้ว่าบางส่วนนั้นจะเกิดจาดการเกษียญอายุ แต่ในความจริงแล้ว ต้นตอของปัญหานั้นมีมากกว่านั้น

นี้อาจจะดูเหมือนเป็นแค่ช่วงขาลงช่วงนึงในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ผลที่ตามมาของการลดลงของอาชีพนี้นั้นได้มีผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะในด้านตัวเลข สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อรากฐานของการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจ และกำหนดทิศทางในโลกธุรกิจที่ไม่สามารถคาดเดาการเปลี่ยนแปลงได้ การโยกย้ายของนักบัญชีนั้น ทำให้มีช่องว่างในด้านธุรกิจที่คนในยุคต่อๆไปนั้นไม่สามารถเติบเต็มได้ เนื่องจากตัวเลขของผู้ศึกษาทางด้านบัญชีนั้นยังน้อยลงและผู้ที่จบการศึกษามานั้นยังขาดประสบการณ์อีกมาก

ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น ความต้องการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพบัญชีไม่ได้เป็นเพียงทางเลือก แต่เป็นความจำเป็น–การเรียกร้องให้ปรับตัว สร้างสรรค์ และรักษาอนาคตที่มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ชี้แนะแนวทางทางการเงินของพวกเขา

เหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดการลดลงของอาชีพการบัญชี?

การสะสมของความเหนื่อยหน่ายที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน

การสำรวจของนักบัญชีที่ทำงานเป็นมืออาชีพนั้นแสดงให้เห็นว่ากว่า 99% ของนักบัญชีนั้นเผชิญกับภาวะเหนื่อยล้าในระดับหนึ่ง โดยกว่า 24% เผชิญกับภาวะเหนื่อยหน่ายในระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการปิดบัญชีทางการเงินกำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของพวกเขา

การพึ่งพาระบบการทำงานของ Spreadsheet

ความท้าทายหลายประการเหล่านี้เกิดจากการพึ่งพากระบวนการที่พนักงานนั้นจำเป็นต้องทำด้วยตนเองนั้นมีอยู่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Spreadsheet ที่เป็นวิธีการทำงานแบบดังเดิมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด และความซับซ้อนเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร

ผลที่ตามมานั้นอาจจะแพร่ออกเป็นวงกว่าง ซึ่งขัดแย้งกับลพดับความสำคัญของผู้นำทางด้านธุรกิจที่มุ่งสู่การเติบโต การจัดการกับแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนั้นถูกขัดขวางจากการใช้ระบบ Spreadsheet และทำให้เกิดความเสี่ยง ความไม่สอดคล้องกัน และการขาดการมองเห็นแบบเรียลไทม์

โซลูชั่นสำหรับยุคฟื้นฟูการทำงานด้านการบัญชี

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆผ่านแพลตฟอร์มการทำบัญชีนั้นกลายเป็นระบบอัตโนมัติแบบ end-to-end สามารถช่วยให้นักบัญชีมุ่งเน้นการทำงานของพวกเขาไปในงานที่เกี่ยวกับการวางแผลเรื่องกลยุทธ์ทางด้านการทำธุรกิจได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับกระบวนการทำงานด้าน Back-End ที่ไร้ความสามารถ ด้านล่างนี้คือคุณประโยชน์บางส่วนที่อาจเป็นผลมาจากการนำโซลูชั่นการบัญชีบนระบบ Cloud ชั้นนำของอุตสาหกรรมไปใช้:

ลดภาวะ Burnout

ด้วยการกำจัดงานและข้อผิดพลาดที่ซ้ำซาก นักบัญชีจะพบกับความเหนื่อยหน่ายน้อยลง ทำให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากขึ้นได้

การเปลี่ยนแปลงการรับรู้

การเปลี่ยนจากกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Spreadsheet ไปสู่บทบาทเชิงกลยุทธ์มากขึ้นสามารถขจัดการรับรู้ที่ว่างานบัญชีน่าเบื่อและซ้ำซากได้

ท้ายที่สุดแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้นักบัญชีมีคุณค่าต่อกลยุทธ์และการเติบโตของบริษัท

เส้นทางด้านธุรกิจในอนาคตกับ BlackLine

ในการแสวงหาโอกาสในอนาคตของอาชีพทางด้านบัญชีนั้นสามารถทำให้เป็นจริงได้โดยระบบของ BlackLine ที่กลายเป็นสัญญาณแห่งความหวังของธุรกิจในยุคสมัยปัจจุบัน ความสามารถด้านการทำงานบนระบบอัตโนมัตินั้นช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทางด้านบทบาทของการทำงาน ช่วยนำเสนอเส้นทางด้านการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับความท้าทายที่อุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญในยุคปัจจุบัน

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่มีความแน่นอนนั้น การใช้โซลูชั่นของ BlackLine สามารถนำการทำงานนั้นมีประสิทธืภาพสู่ด้านการทำบัญชีได้มากยิ่งขึ้น

ข้อคิดสุดท้าย

ในขณะที่องค์กรต่างๆ ยังจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ความจำเป็นที่ชัดเจนก็คือ การตระหนักถึงความต้องการของการเปลี่ยนแปลง และก้าวแรกสู่อนาคตของการทำงานที่สดใสมากยิ่งขึ้น

ความท้าทายนั้นมีอยู่จริง แต่แนวทางการแก้ไขของความท้าทายเหล่านี้ก็มีอยู่เช่นกัน ด้วยการนำแนวทางที่เป็นนวัตกรรมของ BlackLine มาใช้ เราจะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อกำหนดขอบเขตการบัญชีใหม่ ซึ่งเป็นการเดินทางที่สัญญาว่าจะเสริมกำลังวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกธุรกิจสมัยใหม่

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.