Blog

เหตุใดรระบบอัตโนมัติ AR ของการจัดการระบบบัญชีลูกหนี้จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

Accounts Receivable

ระบบจัดการบัญชีลูกหนี้แบบอัตโนมัติหรือ AR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ เนื่องจากการที่ธุรกิจมีข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้องและสามารถเรียกข้อมูลมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีนั้นกลายเป็นเรื่องที่ธุรกิจทุกที่จะต้องสามารถทำได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการกับกระบวนการต่างภายในธุรกิจด้วยตนเอง เช่น การทบยอดเงินสดไหลเวียนภายในธุรกิจและธุรกรรมบัญชีลูกหนี้ (AR) เป็นเรื่องที่น่าเบื่อและเป็นเรื่องที่ต้องทำซ้ำซาก กระบวนการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้นและทำให้ใช้เวลาที่มีค่าขององค์กรไป

ระบบอัตโนมัติ AR มอบประโยชน์มากมายที่เอื้อต่อการจัดการกระบวนการทางการเงินและการบัญชีของบริษัท ด้วยการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเหล่านี้ให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมได้มากขึ้น

AR Automation: เหตุใดจึงเป็นความคิดที่ดี

เป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับบริษัทที่จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำบัญชีลูกหนี้ที่เป็นอัตโนมัติมาใช้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวการลงทุนเริ่มแรก การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของพนักงาน ความท้าทายในการรวมระบบใหม่ที่ทางธุรกิจต้องการนำเข้ามาใช้เข้ากับระบบที่มีอยู่ ข้อกังวัลเช่นเรื่องความซับซ้อนของระบบใหม่และการขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคสามารถลดลงได้ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การเลือกโซลูชั่นระบบ AR ที่เป็นอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ และจัดทำแผนการดำเนินงานของคุณได้ละเอียดมากขึ้น

นี่คือที่มาของแอปพลิเคชั่นเงินสดและโซลูชั่น AR Intelligence ของ BlackLine ซึ่งการใช้ระบบของ BlackLine ถือเป็น “การตัดสินใจง่ายๆ” สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เลือกระบบอัตโนมัติ AR เพื่อช่วยให้องค์กรเติบโต ในบทความนี้ เราจะสำรวจเหตุผลว่าทำไมการเลือก BlackLine จึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการทางการเงินและบัญชีแบ็คออฟฟิศของคุณได้

การประหยัดเวลาในการทำงาน

เมื่อบริษัทของคุณจำเป็นต้องทำการขยายตัว จำนวนการชำระเงินและธุรกรรม AR ที่จำเป็นต้องมีการทบยอดการเงินเพิ่มขึ้น การทำกระบวนการเหล่านี้ด้วยตนเองนั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลานาน เนื่องจากพนักงานหรือทีมที่รับผิดชอบนั้นต้องค้นหาการโอนเงินและทำการป้อนข้อมูลด้วยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ทว่า BlackLine จะทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาและนำเวลาเหล่านี้ไปใช้ดำเนินการในสิ่งสำคัญอื่นๆ เทคโนโลยีของ BlackLine จะเรียนรู้และจับคู่ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ภายในระบบกับใบแจ้งหนี้จากระบบ AR ซึ่งช่วยลดการทำงานด้วยตนเอง ทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับข้อยกเว้นต่างๆและปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การป้อนข้อมูลในระบบด้วยตนเองนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ระบบอัตโนมัติ AR ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานโดยรับประกันความแม่นยำและลดการเกิดขึ้นของข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลให้การชำระเงินล่าช้าหรือลูกค้าไม่พอใจ

รับข้อมูลเชิงลึกและการมองเห็น

เมื่อบริษัทของคุณเริ่มขยายตัวมากขึ้น ความต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของพวกเขานั้นกลายเป็นซึ่งที่จำเป็นมากยื่งขึ้น การได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆภายในธุรกิจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้า มาพร้อมกับโซลูชั่น AR อัจฉริยะของ BlackLine ช่วยให้ธุรกิจของคุณปลอดล๊อคข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจของคุณ คุณสามารถมองเห็นรายการการชำระเงินที่ล่าช้า จัดการกับความล่าช้าเหล่านั้น ระบุความเสี่ยงด้านเครดิจที่อาจเกิดขึ้น และแม้กระทั่งคาดการณ์การชำระเงินในอนาคตตามรูปแบบการชำระเงินของลูกค้าในอดีต

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อองค์กรของคุณเริ่มเติบโตขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆนั้นยิ่งมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น การใช้โซลูชั่นของ BlackLine นั้นเข้ามาทำให้กระบวนการทำงานของระบบ AR กลายเป็นระบบอัตโนมัติ องค์กรสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรอันมีค่าของพวกเขาได้มากยิ่งขึ้น เปลี่ยนเส้นทางการทำงานไปสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น การวางแผนธุรกิจเชิงกลุยุทธ์ เวลาเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการเรียกเก็บเงินตามกำหนดเป้าหมาย ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า และปรับกระบวนการให้เหมาะสม

โซลูชั่นที่ปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม

โซลูชั่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งระบบนี้จะสามารถพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทคุณ และสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นและนำไปสู่สิ่งสำคัญสำหรับความเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืน ด้วยระบบของ BlackLine คุณสามารถปรับขนาดระบบของคุณควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจของคุณได้

ข้อคิดสุดท้าย

การนำระบบ AR ที่เป็นอัตโนมัติเข้ามาใช้ภายในธุรกิจนั้นมีข้อดีหลายประการ ซึ่งมุ่งเน้นไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความแม่นยำในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล และสภาพความเป็นอยู่ของความคล่องตัวทางการเงินของธุรกิจ ด้วยการเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานซ้ำๆให้กลายเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ ช่วยลดข้อผิดพลาด และเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทต่างๆ จึงสามารถถ่ายทอดความพยายามของธุรกิจในด้านกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเติบโตและนวัตกรรมใหม่ๆได้

ผลพลอยได้จากการเปลี่ยนสู่ระบบของ BlackLine ในการลดต้นทุนการดำเนินงานได้รับการยืนยันจากผู้ใช้จริง เช่น Atkins ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการออกแบบและการจัดการโครงการ พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินลดลง 75% หลังจากการใช้โซลูชั่น AR อัตโนมัติของ BlackLine

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.