Magento 2 Integration

ในกิจการธุรกิจ E-commerce นั้นเป็นธุรกิจที่มีการไหลเวียนของข้อมูลต่างๆอยู่สม่ำเสมอ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ คำสั่งซื้อและการชำระเงิน และธุรกรรมของลูกค้ามีความสำคัญสูงต่อการเติบโตของบริษัท ช่วยให้ระบบเหล่านี้กลายเป็นอัตโนมัติจากการผสานระบบเข้ากับ Workato ให้คุณซิงค์ข้อมูลต่างๆของ Magento 2 กับโซลูชันหลักอื่นๆ ในธุรกิจของคุณ เช่น ERP/การเงิน

คุณสมบัติ Workato สำหรับ Magento 2

ผสานรวมกับระบบ ERP

ด้วยการรวม Magento 2 เข้ากับระบบ ERP ของคุณ คุณจะสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กระบวนการนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบสินค้าคงคลังเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมจำหน่ายก่อนที่คุณจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

Create a seamless experience for your customers

ให้เกิดการใช้บริการซ้ำของลูกค้า

ความภักดีต่อบริษัทของลูกค้าช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยการรวมระบบของ Magento 2 เข้ากับแพลตฟอร์มของ Marketing Automation เช่น Marketo, Hubspot และ Iterable ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลทางการตลาดที่สร้างด้วยตนเองต่างๆ ให้กับลูกค้าของคุณได้

CRM

เพิ่มความสามารถ CRM ของคุณ

ใช้ประโยชน์จากระบบ CRM ของคุณได้มากขึ้นโดยการส่งข้อมูลสำคัญต่างๆจาก Magento 2 ไปยังแพลตฟอร์ม CRM เช่น Salesforce และ HubSpot ซึ่งจะช่วยให้ทีมขายของคุณมีข้อมูลสำคัญ เช่น ประวัติการสั่งซื้อและความถี่ของการซื้อของลูกค้า

ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

Workato สามารถช่วยรวมระบบของ Magento 2 เข้ากับแอปพลิเคชันสนับสนุนลูกค้า เช่น Zendesk และ ServiceNow ช่วยให้คุณเป็นผู้นำด้วยการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ประโยชน์ของ Workato สำหรับ Magento 2

ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกใหม่

Enhance your customer service

ปรับปรุงการบริการลูกค้าของคุณ

Accurate scoring of leads

ทำการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย

Capture leads fast

การมองเห็นโดยรวมของลูกค้าของคุณ

การรวมระบบ Magento 2

ทำทุกอย่างในที่เดียว

การรวมระบบ Magento 2

เพิ่มประสิทธิภาำให้กับธุรกิจของคุณและเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติด้วยการผสานรวม Magento 2 ของ Workato

Magento 2 Integration พร้อมใช้งานสำหรับแอปมากกว่า 1,000 แอป

เชื่อมต่อ Magento 2 กับแอปพลิเคชันนับพัน – พร้อมใช้งานในแผนกต่างๆ

ติดต่อเพื่อทำเดโม่

Lead Generation

This form is created for lead generation.

"*" indicates required fields

Please provide more details about your requirements for a prompt reply
DISCLAIMER: PointStar needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, please review our Privacy Policy.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.